Skip to content Skip to footer

Önceliğimiz

Müşterilerimiz ve tedarikçilerimize güven vermek önceliğimizdir. Güvenilirlik esası üzerinde kurulup ilerleyecek bir iş yapma anlayışına sahibiz.

Bağlılık

İnsan kaynağımızın devamlılığını sağlamak için, çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutacağız.Bilim, birlik, huzur ve başarı hedefinde ,iyi eğitimli, deneyimli, aidiyet duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, yenilikleri kovalayan, bilgi paylaşımını önemseyen, birlik ruhuna ve dayanışmaya inanan ve önem veren, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışma hedefini benimsemiş insan kaynağımız en güçlü sermayemiz olacaktır.

Üretkenlik

Zamanın en önemli değer olduğuna inanarak, verimlilik esaslı üretkenlik  temel güdümüzdür.

Operasyonel Mükemmeliyet

Operasyonel yetkinliğimiz, mükemmeli arama ve yakalama üzerinde ilerleyecektir. Güvenilirlik esası üzerinde kurulup ilerleyecek bir iş yapma anlayışına sahibiz. Gelişen teknoloji ve dijital dönüşümün tüm imkanlarını yalın iş süreçleri ve tanımlı iş yapma sistematiğimiz içinde veriye dayalı ve hızlı karar verme süreçlerini benimseyip çevik ve doğru kararlar vererek her daim mükemmele olan yolculuğumuz devam edecektir.

Etik Duruşumuz

Dar kapsamlı tek bir konuya odaklı etik anlayışları kabul etmiyoruz. Ahlaklı olmanın tüm davranış biçimlerini kucaklayan bir yaşam biçimi olması gerektiği anlayışı ile atacağımız her adım, karşılaştığımız her insan ve gelişme karşısında hep aynı duruşu sergileyeceğiz. Bunun için faaliyet gösterdiğimiz her alanda her coğrafyada sosyal , politik ve kültürel değerlere saygı gösterip, Yasalara ve genel iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranacağız. Dürüstlüğe , açık iletişime ve adaletli yönetime inanıyor ve güveniyoruz. İş ilişkilerimizi şeffaf iletişim üzerinde tesis edip her türlü çıkar anlayışından uzak sürdürmeye gayret edeceğiz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluklarımız

Gerek kendi gerekse tedarikçilerimizin üretimlerinde çevreye ve doğaya gösterilmesi gereken maksimum duyarlılığı önemseyip , çevreye ve doğaya önem veren üretim modellerini benimseyeceğiz. Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir çevre anlayışına sahibiz. Küresel ilkeler sözleşmelerine bağlı kalacağız. Bizden önce, bizden daha iyi ve bizden daha güvende , bizden daha refah ve huzurlu bir toplum için sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlayacağız. Toplumsal yaşam kalitesini arttırabilecek her türlü çağdaş eğitim çabalarına , spora , kültür ve sanatla, tarihi miraslarımıza sahip çıkmak adına her türlü destek ve faaliyetin içinde olmaya gayret edeceğiz.

Değişime Uyum ve Yenilikçilik

Yaşamda değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi  olduğu anlayışı ile her türlü değişime açık ve uyumlu olmak, Yenilikçilik (inovasyon) için sürekli arayış içinde olmak ve bunun için de hep en yüksek kalite seviyesine odaklanmak için var olacağız.

Sepet0
Sepet0
Sepet0